خویشاوندی خدایان یونانی در یک نگاه !
ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/۱٢  

در اساطیر یونانی، 12 خدای مرد و زن با عمر جاودانه بر جهان حکمرانی می کردند. خدایان کوه المپ، که به دلیل زندگی بر قله المپ به این نام خوانده می شدند، بعد از غلبه بر تیتان، خدای خورشید، به قدرت رسیدند. تمامی خدایان المپ با یکدیگر خویشاوندی دارند. رومیان نیز از بیشتر خدایان زن و مرد یونانی با نامهای جدید اقتباس کرده اند.

نکته: گاهی “هادس” نیز به اشتباه گاهی در میان 12 ایزد المپ قرار می گیرد، ولی از آنجا که او پادشاه دنیای زیرین (ارواح) بود، جزو این 12 برگزیده محسوب نمی شود. ” هستیا” نیز ایزدبانویی است که زمانی جزو خدایان المپ بود ولی جایگاهش را به دیونیزوس واگذار کرد.

نام ایزد

محدوده قدرت ایزدی

خویشاوندی با سایرین

یونانی

رومی

زئوس

ژوپیتر

ایزد آسمان و طوفانها. پادشاه المپ

همسر هرا

هرا

ژونو

ایزدبانوی ازدواج. ملکه المپ

همسر و خواهر زئوس

پوزئیدون

نپتون

ایزد دریا، زمین لرزه و اسبها

برادر زئوس

آفرودیت

ونوس

ایزدبانوی عشق و زیبایی و باوری، حامی دریانوردان

دختر زئوس

آپولو

آپولو

ایزد موسیقی و پیشگویی و شفا دهنده

پسر زئوس، دوقلوی آرتمیس

آرس

مارس

ایزد جنگ

پسر زئوس و هرا

آرتمیس

دیانا

ایزدبانوی شکار، حامی زنان در بدنیاآوردن فرزند

دوقلوی آپولو

آتنا

مینروا

ایزدبانوی خرد و صنایع دستی

از پیشانی زئوس زاده شد

هفائیستوس

ولکان

ایزد آتش و فلز و آهنگری

پسر زئوس، همسر آفرودیت

هرمس

مرکوری

ایزد پیام آور خدایان، راهنمای مرگ در دنیای ارواح

پسر زئوس

دیونیزوس

باکچوس

ایزد شراب، هنر، تئاتر

پسر زئوس و مورتال

 

 

دیگر خدایان یونان و روم:

 

نام ایزد

محدوده قدرت ایزدی

خویشاوندی با سایرین

یونانی

رومی

هادس

پلوتو

ایزد مرگ

برادر زئوس و همسر پرسه فونه

پرسه فونه

پروسرپینا

ایزدبانوی دنیای مردگان

همسر هادس

هستیا

وستا

ایزدبانوی اجاق

 

پان

فاونوس

ایزد چوپانی و گله

 

هکات

تریویا

ایزدبانوی جادو

دختر هرمس

هلیوس

سل

ایزد خورشید

 

سلنه

لونا

ایزدبانوی ماه

 

منبع: وبلاگ ذهن خاکستری http://grayidea.wordpress.com/2008/05/30/god-and-famili/