معماری خیره کننده مساجد

 

مسجد نصیرالملک – شیراز
مسجد نصیرالملک – شیراز
مسجد وزیرخان در لاهور - پاکستان
مسجد وزیرخان در لاهور - پاکستان
مسجد وکیل – شیراز
مسجد وکیل – شیراز
مسجد Tori Kori Madrasah – سمرقند
مسجد Tori Kori Madrasah – سمرقند
تاج محل
تاج محل
مسجد سلیمانیه در استانبول – ترکیه
مسجد سلیمانیه در استانبول – ترکیه
شیراز – ایران
شیراز – ایران
مسجد شیخ زائد در ابوظبی – دبی
مسجد شیخ زائد در ابوظبی – دبی
مسجد شیخ لطف الله در اصفهان – ایران
مسجد شیخ لطف الله در اصفهان – ایران
مسجد امام در اصفهان – ایران
مسجد امام در اصفهان – ایران
مسجد شاه جهان در تاتا – پاکستان
مسجد شاه جهان در تاتا – پاکستان
مسجد ریگستان – ازبکستان
مسجد ریگستان – ازبکستان
مسجد نصیرالملک در شیراز – ایران
مسجد نصیرالملک در شیراز – ایران
مسجد در تهران – ایران
مسجد در تهران – ایران

http://www.asriran.com/fa/news/367162/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

/ 0 نظر / 17 بازدید